Дата святкування Всесвітнього дня здоров’я приурочена дню створення Всесвітньої організації охорони здоров’я , а точніше дню прийняття статуту цієї організації — 7-го квітня 1948-го року.

Всесвітня організація охорони здоров’я  створена за принципом, яким   передбачається, що всі люди повинні мати можливість для реалізації свого права на володіння найвищого досяжного рівня здоров’я.  Тому щорічно порушуються проблеми боротьби пов’язані з різними хворобами.

У нашій суспільній свідомості існує одна дуже проста думка безпосередньо пов’язана з питанням здоров’я і проблемами його відсутності.

«Буде здоров’я – решта все додасться» — так звучить це багатовікове спостереження. І дійсно, наявність або відсутність у людини цього найціннішого стану, докорінно визначає його повсякденне життя, соціальне і суспільне оточення. Здорові люди здебільшого рідко замислюються про те, як правильно і розумно влаштувати свій побут і життєдіяльність, щоб їх здоров’я залишалося міцним і надійним на тривалу перспективу. Люди, що страждають тими чи іншими, особливо хронічними захворюваннями, на практиці кожен день стикаються з масою проблем, які активно відволікають їх від справжнього повноцінного життя.

Гарне здоров’я та благополуччя залежать від чистого довкілля, в якому гармонійно поєднуються фізичні, фізіологічні, психологічні, соціальні та естетичні фактори.

Система охорони здоров’я належним чином не задовольняє потреби здорового населення, тому відмічається:

 • Зростання рівня неінфекційних захворювань та відсутність адекватного впливу на їх зниження
 • Високі рівні захворюваності на ВІЛ/СНІД та туберкульоз
 • Суттєве зниження показників охоплення профілактичними щепленнями від інфекційних хвороб, керованих засобами специфічної імунопрофілактики
 • Несприятлива екологічна ситуація.
 • Високий рівень поширеності серед населення тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних засобів.
 • Гіподинамія.
 • Незбалансоване та нездорове харчування.
 • Науковий аналіз свідчить, що майже 80% управлінських рішень у третьому тисячолітті будуть стосуватися проблем здоров’я населення. Серед них за обсягом і важливістю питань перше місце посідатиме галузь екологічної політики
 • Незважаючи на те, що екологічна політика включає багато важливих аспектів, пріоритетними є і завжди будуть питання екологічної безпеки життя й здоров’я населення.

Причинами екологічної кризи в Україні є:

 • Обмеження природних ресурсів
 • Економічна нестабільність
 • Загострення соціальних та політичних проблем
 • Відсутність моральних основ у багатьох членів суспільства
 • Інтенсивне забруднення навколишнього середовища негативними чинниками за рахунок:
 • Різкого розширення промислового виробництва
 • Розвитку нових технологій в промисловості та енергетиці
 • Зростання кількості відходів, що забруднюють навколишнє середовище
 • Крім цього на стан здоров’я впливають інші фактори:

Відбулася зміна показників та стану здоров’я за рахунок:

 • прискорення темпів динаміки всіх показників, що характеризують здоров’я (захворюваність, інвалідність, смертність, фізичний розвиток);
 • появився новий неепідемічний тип патології;
 • відбулися характерні демографічні зміни (постаріння, зрушення в структурі смертності);
 • визначився ряд захворювань, що мають високі рівні (хвороби системи кровообігу, хронічні неспецифічні хвороби органів дихання, онкопатологія, нещасні випадки, отруєння, травми тощо);
 • виділилася група захворювань, які раніше рідко зустрічалися (ендокринні, алергічні, вроджені вади, хвороби імунної системи тощо);
 • зросла захворюваність деякими інфекційними хворобами (кір, дифтерія, гепатит Б, аденовірусами, педикульоз тощо);
 • склалася тенденція формування множинної патології;
 • вирівнялися показники здоров’я у всіх спеціальних групах;
 • визначилися багатофакторність впливів і необхідність системного підходу до профілактики.

Загальновідомо, що профілактика неінфекційних захворювань у 2,7 раз менш затратна, ніж лікування хворих. При цьому здоровий спосіб життя населення у 5 разів ефективніший, ніж лікувально-діагностична діяльність галузі охорони здоров’я, пов’язана  із збереженням та зміцненням здоров’я населення.

Найбільш ефективними підходами у попередженні захворювань є прості заходи, яких кожна людина свідомо та самостійно може дотримуватись сама: здорове харчування, фізична активність та відмова від шкідливих звичок.

Профілактика та увага до свого власного здоров’я — є основною метою проведених медиками в цей день акцій та заходів. Тому, дотримання  здорового способу життя є однією з умов формування збереження та зміцнення здоров’я.

У Всесвітній день здоров’я бажаємо всім бути здоровими і життєрадісними.