Дозвіл (Санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінюван

2.Дозвіл на викиди забруднюючих  речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (рішення щодо погодження видачі дозволу на викиди)

3.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо продукції, речовин, матеріалів та небезпечних факторів використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей

4.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів (для отримання ліцензії МОЗ України та ліцензії Державної служби з контролю за наркотиками; для отримання дозволу на роботу із мікроорганізмами  I-IV груп патогенності (небезпеки); в порядку надання складським об’єктам статусу «митний склад»)

5.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи матеріалів, у яких обґрунтовується зменшення розмірів санітарно-захисної зони об’єкту IV, V класів небезпеки.

6.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи для ліцензування діяльності з надання освітніх послуг («Вища освіта», «Професійно-технічна освіта» )

7.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізацію та використання  продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення

8.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти,тощо