Щодо скасування санітарних норм і правил.

ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» інформує, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2016р. №94-р з 01.01.2017 року втратили чинність та не застосовуються на території України акти санітарного законодавства, видані центральними органами виконавчої влади СРСР та УРСР, в тому числі нормативні акти, що встановлювали параметри безпечності продовольчої сировини та харчових продуктів (МБТ і СН №5061-89, СанПіН 42-123-4089-86, СанПіН 42-123-4083-86 тощо).

У зв’язку з вищевикладеним,чинними на сьогодні нормативно-правовими актами, що визначають вимоги до якості та безпечності харчових продуктів, а також гігієнічні нормативи і регламенти щодо вмісту в них хімічних, біологічних, фізичних факторів залишаються:

— наказ МОЗ України від 29.12.2012р № 1140 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»;

-наказ МОЗ України від 19.07.2012р № 548 «Про затвердження мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів»;

— наказ МОЗ України від 13.05.2013р № 368 «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах»;

— наказ МОЗ України від 06.08.2013р № 695  «Про затвердження Параметрів безпечності м’яса птиці»;

— наказ МОЗ України від 06.08.2013р № 696 «Про затвердження Гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості»;

— наказ МОЗ України від 19.12.2013р № 1114 «Про затвердження Гігієнічних вимог до дієтичних добавок»;

— наказ МОЗ України від  03.05.2006р № 256 «Про затвердження Державних гігієнічних нормативів «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs  90Sr у продуктах харчування та питній воді»;

— наказ МОЗ України від 02.02.2016р № 55 «Про затвердження Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів» зі змінами;

 — ДСанПіН 8.8.1.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті»;

   — ГН 4.4.8.071-2001 «Тимчасові гігієнічні нормативи вмісту контамінантів хімічної і біологічної природи у біологічно активних добавках»;

   — наказ МОЗ України від 23.07.1996р № 222 «Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок (зі змінами щодо втрати чинності додатку 1).

Окремо зазначаємо, що порядок забезпечення безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, що виробляються, перебувають в обігу, ввозяться 9пересилаються) на митну територію України та/або вивозяться (пересилаються) визначений Законом України  «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».