В склад санітарно-гігієнічної лабораторії ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» входять наступні підрозділи:

— токсикологічний, що досліджує в модельних середовищах : полімерні та інші матеріали, які контактують з харчовими продуктами  (43 показники); полімерні та інші матеріали , які призначені для використання в будівництві і для виробництва меблів (12 показників); тканини, одяг, взуття , побутові речі (17 показників); товари побутової хімії та парфюмерно-косметичної продук-ції ( 9 показників); дитячі іграшки та ігри (32 показники);

— комунальний, що досліджує : воду питну водопровідну (20 показників) ; воду питну з колодязів та каптажів джерел (16 показників) ; воду питну фасовану з пунктів розливу та бюветів (25 показників) ; воду відкритих водойм (19 показників) ; дистильовану воду (12 показників) ; воду з басейнів (7 показників); грунт (6 показників) ; повітря закритих приміщень (5 показників) ; атмосферне повітря (10 показників);

— фізико-хімічний, що досліджує на високочутливій апаратурі : в харчових продуктах (важкі метали – 8 , підсолоджуваві – 3 , консерванти — 2 , ароматизатори — 1) ; в ґрунті (важкі метали — 6) ; у воді питній та відкритих водойм (важкі метали — 8 показників) ;  в атмосферному повітрі (бензин);

— дослідження пестицидів , а саме фосфорорганічних речовин , хлорорганічних речовин , синтетичних піретроїдів , симм-триазинів , бромідів , похідних карбонової та карбамінової кислот , мідьвмісних сполук : в харчових продуктах та сировині ( 48 показників);  у ґрунті ( 26 показників), воді питній та поверхневих водойм (39 показників);

— дослідження сировини та харчових продуктів на показники безпеки (мікотоксини, гормональні препарати, нітрозаміни — 148 показників);

— дослідження хімічних факторів виробничого середовища  і трудового процесу для атестації робочих місць (повітря робочої зони — 67 показників).