12-13.10.2017 р. фахівці ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» —         лікар-епідеміолог санітарно-карантинного відділу Футрук В.О., лікар-епідеміолог відділення організації епідеміологічних досліджень Ковельського міськрайонного відділу Бондарук Я. С., прийняли участь у роботі науково-практичної конференції «Інфекційні хвороби сучасності:етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування профілактика, біологічна безпека» з міжнародною участю, у рамках щорічних «Читань» пам’яті академіка Л.В.Громашевського, присвяченої 130-річчю від дня народження академіка у м.Києві.

Основні напрямки роботи конференції:

— сучасний стан і тенденції розвитку епідемічного процесу актуальних інфекційних та паразитарних хвороб;

— соціально-значимі інфекції: епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, протидія;

— сучасний стан та новітні підходи до діагностики інфекційних хвороб: ідентифікація збудників, стандарти і алгоритм лабораторної діагностики;

—    епідеміологічний нагляд та протиепідемічна робота;

—   антибіотикорезистентність: сучасний стан, проблеми і перспективи в світі та Україні;

— актуальні питання вакцинопрофілактики та імунотерапії інфекційних хвороб;

—  клініко-епідеміологічні аспекти інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги;

— проблеми біобезпеки та біозахисту в світі та Україні.