Фахівцями ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» постійно здійснюється радіаційний моніторинг за об’єктами навколишнього середовища, продукцією рослинного та тваринного походження, питною водою на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення. За результатами моніторингових досліджень (щорічно проводиться близько тисячі спектрометричних досліджень) по показниках радіаційної безпеки за останні три роки не відмічається тенденція до зменшення відсотку нестандартних проб (від 0,1 до 0,8)  в молоці, грибах та лікарських рослинах. 

            Лікарі профілактичної медицини  ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» ознайомилися з проектом Указу Президента України «Про затвердження Стратегії подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та надали пропозиції до нього. Адже Волинська область ввійшла до переліку постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС і саме фахівці профілактичної медицини здійснювали моніторинг радіаційного стану, проводили дозиметричну паспортизацію радіаційно-постраждалих населених пунктів з проведенням вивчення накопичення вмісту радіонуклідів в організмі дитячого та дорослого населення.

          Аналізуючи показники захворюваності за 2015 рік відмічається зростання загальної захворюваності в Камінь-Каширському, Любешівському, Маневицькому районах. В структурі захворюваності збільшилися і є вище середньообласних: новоутворення — в Маневицькому районі, хвороби системи кровообігу –  в Камінь-Каширському, Любешівському, Маневицькому районах,  хвороби ендокринної системи – в Камінь-Каширському районі. 

             Рахуємо, що прийняття Президентом України Указу «Про затвердження Стратегії подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» дозволить встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між  дозовими навантаженнями в організмі населення та захворюваннями  та надавати пропозиції органам місцевого самоврядування щодо оптимізації заходів в інтересах безпеки та захисту здоров’я людини.