Міністерство охорони здоров’я України опублікувало для громадського обговорення проект наказу  “Про затвердження Положення про інтернатуру”.

 

ПРОЕКТ

Про затвердження Положення про інтернатуру

 

Відповідно до частини сьомої статті 18 Закону України «Про освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 95-р «Про схвалення Стратегії розвитку медичної освіти в Україні», з метою підвищення якості інтернатури та покращення її методичного забезпечення,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про інтернатуру (далі – Положення), що додається.
  2. Встановити, що:

                   1) вимоги Положення, затвердженого пунктом 1 цього наказу, поширюються на осіб, які вступають в інтернатуру з 2020 року;

                   2) на осіб, які зараховані на навчання до інтернатури до моменту набрання чинності цим наказом, поширюється дія наказів Міністерства охорони здоров’я України від 19 вересня 1996 року № 291 «Про затвердження Положення про первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ–IV рівня акредитації медичних факультетів університетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 грудня 1996 року за № 696/1721, від 23 лютого 2005 року № 81 «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 березня 2005 року за № 291/10571, та від 25 грудня 1997 року № 367 «Про затвердження Порядку працевлаштування працівників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 квітня 1998 року за № 246/2686.

3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Севастопольської міської ради (Севастопольської міської державної адміністрації) та обласних державних адміністрацій, керівникам баз стажування (закладів охорони здоров’я), керівникам закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку інтернів, забезпечити виконання цього наказу.

4. Директорату освіти, науки та кадрів в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН