Минає 33 роки з дня аварії на Чорнобильській АЕС – найбільшої радіоекологічної катастрофи сучасності, яка створила умови для існування постійної загрози здоров’ю населення внаслідок радіаційного забруднення значної території України, в т.ч. і нашої області.

Статус радіаційно-ураженої території Волинська область отримала в 1991р. після проведення  аерогаммаспектрозйомки та наземного   обстеження 1316 населених пунктів. На підставі розрахунків додаткової  дози опромінення, а також щільності забруднення ґрунтів  затверджено перелік населених пунктів,котрі  увійшли до числа постраждалих внаслідок аварії  на ЧАЕС.

Основним  джерелом внутрішнього опpомінення населення  на  забруднених територіях є хаpчова  пpодукція  місцевого  виробництва  та лісова  продукція, оскільки довгоживучі радіонукліди увійшли в біологічний цикл рослина-тварина-людина. Її споживання  спpияє  накопиченню  pадіонуклідів  в  оpганізмі  та формуванню  рівнів внутрішнього опромінення населення  вище  допустимих, внаслідок чого відбуваються зміни морфології клітин та нормальних біологічних процесів, які порушують функції окремих органів і систем.

Заклад громадського здоров’я  ДУ “Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» здійснює епіднагляд  (спостереження) за неінфекційними  захворюваннями,пов’язаними із наслідками аварії на ЧАЕС, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між факторами середовища життєдіяльності та захворюваністю,проводить аналіз показників захворюваності , сприяє  формуванню у населення відповідального ставлення до особистого здоров’я та надає рекомендації органам місцевого самоврядування.

Показники поширеності та захворюваності за останні  роки мають незначну тенденцію до росту.  Аналізуючи статистичні дані, щодо стану здоров’я потерпілого населення області, прослідковується його погіршення   та зростання захворюваності  серед потерпілих за останні роки.  Показники поширеності хвороб та захворюваності серед  населення  контрольованих районів перевищують відповідні середньо обласні показники .

За даними багаторічних спостережень в структурі  захворювань населення потерпілих від аварії територій  основне місце посідають :

— хвороби органів дихання,

— системи кровообігу,

— сечостатевої системи,

— кістково — м’язевої системи,

— новоутворення .

Рівні поширеності новоутворень серед потерпілих дорослих та дітей мають стабільну тенденцію до зростання, яке  відбулося, як за рахунок збільшення частоти  нових  випадків новоутворень,  так і збільшення даного контингенту хворих, внаслідок зовнішнього або внутрішнього опромінення населення, в результаті чого відбуваються структурні та функціональні зміни в організмі.

В структурі захворюваності дитячого населення контрольованих районів переважали:

— хвороби органів дихання ,

— шкіри та підшкірної клітковини ,

— органів травлення та інші.

За останні десятиріччя відбулася зміна показників стану здоров’я  населення за рахунок:

—  групи захворювань, котрі раніше рідко зустрічалися (ендокринні в т.ч.хвороби щитовидної залози, дифузний зоб,нетоксичний вузловий зоб, вузловий зоб, тиреотоксикоз; алергічні — дихальних шляхів, шкіри , слизових оболонок; вроджені вади – вади розвитку і деформації , хромосомні порушення; хвороби імунної системи — аутоімунні захворювання, екзема, віті ліго, псоріаз, системна склеродермія, тощо);

—    тенденції формування множинної патології;

—    нового неепідемічного типу патології;

— багатофакторності впливів і необхідності системного підходу до профілактики.

З  метою встановлення причинно-наслідкових зв’язків щорічно  лабораторним центром проводяться лабораторно-інструментальні дослідження середовища життєдіяльності людини на територіях, що постраждали  внаслідок аварії на ЧАЕС.

Аналіз проведених спектрометричних досліджень за  минулий  рік  свідчить про зменшення вмісту радіонуклідів в сировині, об’єктах навколишнього середовища в порівнянні з 2017 роком і становить 1,7%. Перевищення вмісту радіонуклідів виявлені в сухих та свіжих грибах, в молоці корів приватного сектору, високі активності вмісту радіонуклідів мали місце в лісових ягодах. Споживання радіоактивно — забрудненої продукції,  призводить до значного рівня накопичення радіонуклідів в організмі населення. Так, за даними центру радіаційного захисту населення обласної клінічної лікарні, у 2018 році  серед постраждалих від наслідків аварії районів, виявлено 0,05% дитячого та 0,11% дорослого населення  з перевищенням контрольних рівнів внутрішнього опромінення.

Тому і надалі залишається актуальним  здійснення моніторингу по визначенню вмісту радіонуклідів в сировині, продукції, що споживається населенням та проведення інформаційно-роз’яснювальної діяльності, профілактика хвороб, включаючи раннє виявлення порушень  стану здоров’я.

На сьогодні для подолання наслідків аварії на ЧАЕС необхідно проводити державну політику, як на національному так і на регіональному рівнях, яка направлена на збереження здоров’я населення та забезпечення повноцінного життя людей  як найвищої соціальної цінності  з переорієнтацією від політики лікування до політики зміцнення здоров’я та попередження захворюваності з урахуванням впливу всіх негативних факторів.