Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського та приуроченої до 25-річчя Національної академії медичних наук України «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека» відбулась 11-12 жовтня 2018 року в м. Києві. В конференції прийняли участь лікарі-епідеміологи та в.о. директора ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Наталія Янко. 

До вивчення і вирішення проблем епідеміології, діагностики, лікування і профілактики інфекційних та паразитарних хвороб залучено широке коло фахівців – лікарі-епідеміологи, інфекціоністи, паразитологи, мікробіологи, вірусологи, клінічні фармакологи, фахівці з клінічної лабораторної діагностики, дезинфектології, викладачі, організатори охорони здоров’я, представники медичних служб інших відомств та суміжних галузей, молоді вчені, студенти.

Учасники конференції мали змогу ознайомитися з актуальними аспектами сучасної інфектології та епідеміології (теоретичними та практичними). Було розглянуто питання інфектології та епідеміології соціально значущих інфекцій, природно-осередкових захворювань, завізних інфекцій, що потребують здійснення заходів із санітарної охорони територій, епідеміологічного нагляду та протиепідемічної роботи з урахуванням територіальних особливостей. В публікаціях висвітлені питання соціально значущих інфекцій, емерджентних, реемерджентних, рідкісних інфекційних хвороб, природно-осередкових захворювань, завізних інфекцій, що потребують здійснення заходів із санітарної охорони території; епідеміологічного нагляду та протиепідемічної роботи з урахуванням територіальних особливостей; сучасний стан та новітні підходи до діагностики інфекційних хвороб, індикації та ідентифікації збудників інфекційних хвороб людини і тварин та спільних для людей і тварин; сучасні досягнення, проблеми та перспективи терапії інфекційних та паразитарних хвороб; антибіотикорезистентність та шлях її подолання; актуальні питання вакцинопрофілактики та імунотерапії інфекційних хвороб; клініко-епідеміологічні аспекти інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги; проблеми біобезпеки та біозахисту в світі та в Україні.