Минає 32 роки з дня аварії на Чорнобильської АЕС – найбільшої радіоекологічної катастрофи сучасності, яка створила умови для існування постійної загрози здоров’ю населення внаслідок радіаційного забруднення значної території України, в т.ч. і нашої області.

Статус   радіаційно-ураженої території  Волинська область отримала в 1991р. після проведення  аерогаммаспектрозйомки та наземного   обстеження 1316 населених пунктів. На підставі розрахунків додаткової  дози опромінення, а також щільності забруднення ґрунтів  було затверджено перелік населених пунктів, які  увійшли в число постраждалих внаслідок аварії  на ЧАЕС.

Починаючи  з 1993 року радіологічними підрозділами санепідслужби області здійснювалася дозиметрична паспортизація 167 населених пунктів радіаційно-забруднених територій області.  В зв’язку з скороченням фінансування останній раз дозиметрична паспортизація проводилася в 2013 році лише в 53 населених пунктах.

Проблема вивчення і контролю радіаційної ситуації на забруднених радіонуклідами територіях і понині залишається актуальною, оскільки довгоживучі радіонукліди увійшли в біологічний цикл рослина-тварина-людина. Безпеpечно, що  основним  джеpелом  внутpішнього опpомінення населення  на  забpуднених  теpитоpіях  є хаpчові  пpодукти  місцевого  виробництва.  Їх  споживання  спpияє  накопиченню  pадіонуклідів  в  оpганізмі  і  фоpмуванню  pівнів  внутpішнього  опpомінення  вище  допустимого  pівня.

Аналіз проведених досліджень за 2017 рік  по визначенню вмісту радіонуклідів в продуктах харчування та сировині, питній воді, об’єктах  навколишнього середовища свідчить про те, що відсоток проб з  перевищенням допустимого вмісту цезію — 137 збільшився в порівнянні з 2016 роком і становить 3,3 % (в 2016р. 0,6 %). Перевищення вмісту радіонуклідів цезію — 137  відмічається в сухих (максимальне — 15900Бк/кг  Камінь-Каширський район) та свіжих (максимальне ­— 3543Бк/кг.-Маневицький район) дикоростучих грибах,  також реєструються високі показники вмісту цезію-137 в лісових ягодах.

Споживання радіоактивно-забрудненої сировини призводить до значного збільшення  рівнів накопичення радіонуклідів в організмі населення.  Так, за даними центру радіаційного захисту населення обласної клінічної лікарні в 2017 році виявлено 0,1 % дитячого населення та 0,05 % дорослого населення, яке проживає на радіоактивно-забруднених територіях з перевищенням контрольних рівнів.

Тому, і сьогодні  залишається актуальним  здійснення постійного моніторингу по визначенню вмісту радіонуклідів у харчовій продукції, що споживається населенням та надання рекомендацій щодо правильної технологічної обробки.