Традиційно, в другу неділю жовтня відмічався День працівника Державної санітарно-епідеміологічної служби України. Історія становлення і подальшого розвитку санітарно-епідеміологічної служби на Волині датується жовтнем  місяцем 1939 року.

          Свою роботу санепідслужба   розпочинала в досить складних санітарно-епідеміологічних умовах. На Волині постійно реєструвались черевний, висипний і поворотний тифи, дизентерія, крапельні інфекції. Була дуже висока дитяча смертність від кашлюку, кору, дифтерії. 

         Завдяки діяльності працівників санепідслужби були ліквідовані інфекційні захворювання такі як чума , черевний, висипний тифи та паратифи, натуральна віспа. Протягом останніх років в області не реєструється поліомієліт, сибірська виразка, місцеві випадки малярії. Вагомий внесок працівниками служби здійснено в організацію проведення специфічної імунопрофілактики населення проти інфекційних захворювань. Розпочато вивчення причин і факторів природно-вогнищевих інфекцій, залежності активності природних вогнищ  від щорічної вакцинації осіб (груп ризику) проведення санітарно-епідемічних заходів.  Якщо зробити екскурс в історію діяльності санепідслужби Волині, слід відзначити, що санепідслужба вирішувала нагальні проблеми по забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя населення. В тяжкий час для країни – аварії на ЧАЕС, наші спеціалісти прийняли участь в ліквідації наслідків аварії.

За роки діяльності Державною санітарно-епідеміологічною службою області пройдено складний шлях по  забезпеченню  реалізації державної політики у сфері профілактичної медицини.

    Державний санітарно-епідеміологічний нагляд  охоплював всі сфери життєдіяльності людини:умови проживання, праці, харчування, відпочинку, виховання і навчання дітей і підлітків, питання водопостачання, каналізування, санітарної очистки населених місць, охорони атмосферного повітря, грунту поверхневих вод, захисту населення від шкідливого впливу фізичних факторів, в т.ч. іонізуючого та неіонізуючого випромінювання. Налагоджено міжнародне співробітництво з санітарною інспекцією Люблінського воєводства республіки Польща з питань  вивчення та напрацювання нових підходів щодо оптимізації діяльності служби з врахуванням європейського досвіду та взаємного обміну  інформацією про санепідситуацію з Республікою Білорусь .

Значною мірою надійний захист санітарного та епідемічного благополуччя  був спрямований на збереження здоров’я людей та залежав від нашої з Вами компетентності, відданості своїй справі, професійній принциповості.                                                                    

На протязі останніх років проведена реорганізація санепідслужби, частина функцій якої передана іншим службам. На даний час відбувається процес становлення системи громадського здоров’я МОЗ України, однією з вагомих функцій якої є здійснення 

епіднагляду та спостереження за інфекційними та неінфекційними захворюваннями, розслідування причин та умов виникнення спалахів, отруєння, радіаційних аварій при надзвичайних ситуаціях, встановлення причинно-наслідкових зв’язків захворювань населення. Основними функціями центру громадського здоров’я будуть забезпечення збереження і зміцнення здоров’я населення, проведення моніторингу захворювань, здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності , боротьби з епідеміями та стратегічного управління з питань громадського здоров’я.  Схвалено Європейський план дій по зміцненню потенціалу та послуг в галузі охорони громадського здоров’я, в якому система громадського здоров’я стане основою профілактичної медицини.

Успішна робота кожного з нас є запорукою національної безпеки, а важливість завдань які сьогодні стоять перед нами покладають на нас ще більшу відповідальність, потребують подальшого вдосконалення   в галузі профілактичної медицини. Адже більшість лікарів-гігієністів, лікарів–епідеміологів та середнього медичного персоналу продовжують працювати в новоствореній установі, залишились вірними своїй професії — медичного працівника.

Пройдуть роки і всі ми будемо з вдячністю перегортати сторінки часопису санепідслужби та згадувати спеціалістів, які працювали в непрості часи розбудови країни і стояли на сторожі здоров’я її громадян.

Шановні колеги, вітаю Вас з нагоди 95-річниці Державної санітарно — епідеміологічної служби України. Зичу всім нам сил, єдності, миру. Бажаю щоб наша праця була потрібною і корисною, а успіхи вагомими та переконливими.

З повагою,

В.о. директора

ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України»                                   Наталія  Янко