Лабораторія відповідає критеріям атестації і атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду (свідоцтво № 212/15, чинне до 25.10.2020 року). Лабораторія атестована МОЗ України на право проведення досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу з метою атестації робочих місць згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92р.  № 442 „Про проведення атестації робочих місць за умовами праці” (свідоцтво № 0076 від 30 червня 2016 року, чинне до 30 червня 2019 року).

Фахівцями лабораторії проводяться вимірювання:

— фізичних факторів навколишнього середовища: шум, вібрація, напруженість електростатичного та електромагнітного полів, інтенсивність ультрафіолетового випромінювання, освітленість, метеофактори (температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, теплове випромінювання), показники важкості та напруженості праці;

— рівнів вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 у харчовій сировині, продуктах харчування та питній воді;

— альфа, бета, гама та рентгенівського випромінювання на об’єктах з відкритими та закритими джерелами іонізуючого випромінювання;

— сумарної альфа- та бета-активності води питної;

— питомої активності природних і штучних радіонуклідів в будівельних матеріалах, деревині та продукції з деревини, торфі, картонно-паперовій продукції, глиняному, скляному та порцеляно-фаянсовому посуді, мінеральних барвниках та глазурі;

— потужності поглиненої (експозиційної) дози зовнішнього гамма-випромінювання в повітрі приміщень будинків, в т.ч. тих, що здаються в експлуатацію;

— потужності поглиненої (експозиційної) дози зовнішнього гамма-випромінювання та щільності потоку бета-частинок в металобрухті.