Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів та санітарно-гігієнічна лабораторія ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України»  (далі лабораторії) атестовані Державною службою України з питань праці на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, передбачених Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442 (зі змінами). Повідомлення про атестацію лабораторії внесено до відповідного державного реєстру (№ 135) атестованих лабораторій та оприлюднено на офіційному сайті Державної служби України з питань праці.

Лабораторії мають в наявності відповідні засоби вимірювальної техніки для проведення досліджень:

  • шкідливих хімічних речовин
  • пилу-аерозолю
  • вібрації (локальної, загальної);
  • шуму (еквівалентного рівня, рівнів звукового тиску в октавних смугах частот);
  • неіонізуючого випромінювання (електричного поля промислової частоти (50 Гц), електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону, електромагнітного поля оптичного діапазону: ультрафіолетове випромінювання);
  • показників мікроклімату (температури. відносної вологості, швидкості руху повітря та інтенсивності теплового випромінювання);
  • освітлюваності (природної та штучної);
  • важкості праці;
  • напруженості праці.

Лікар з гігієни праці проводить гігієнічну оцінку умов та характеру праці відповідно до «Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».

Вся робота виконується фахівцями лабораторій вчасно і якісно.

Ми постійно працюємо над розширенням сфери нашої атестації, тому просимо повідомляти про ваші потреби у проведенні тих чи інших досліджень.