Під час роботи на людину можуть впливати шкідливі та небезпечні чинники, а саме: наявність в повітрі робочої зони шкідливих хімічних речовин, шумове навантаження, вібрація, інфрачервоне випромінювання.

Атестація  робочих  місць  за  умовами  праці   проводиться на підприємствах і  організаціях  незалежно від форм власності  й  господарювання,  де  технологічний  процес,використовуване обладнання, сировина та матеріали  є  потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів,  що  можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер,так і в майбутньому. Необхідність проведення лабораторних досліджень та інструментальних замірів визначені частиною 2 ст. 7 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, де зазначено що підприємства, організації, установи, у випадках, передбачених санітарними нормами, повинні забезпечувати лабораторний контроль за виконанням вимог цих норм, зокрема, і щодо дослідження параметрів шкідливих факторів виробничого середовища, а також п. 3.1 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007р. № 246.Основна мета атестації  полягає у регулюванні відносин між роботодавцем  і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні  умови  праці,  пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах (Стаття 13 Закону України «Про охорону праці»).

ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» та його структурними підрозділами проводяться дослідження хімічних та фізичних факторів виробничого середовища та трудового процесу з метою атестації робочих місць згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92р. № 442 «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці». Санітарно-гігієнічна  лабораторія та лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів єдині в області атестовані МОЗ України на право проведення досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу з метою атестації робочих місць. Фахівцями лабораторій проводяться вимірювання:

  • фізичних факторів навколишнього середовища:шум, вібрація, напруженість електромагнітного поля, інтенсивність ультрафіолетового випромінювання, освітленість, мікроклімату (температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, інфрачервоне (теплове) випромінювання);
  • хімічних факторів навколишнього середовища.

За результатами досліджень фахівці проводять оцінку умов праці з встановленням класів (ступенів) шкідливих умов праці відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених МОЗ України.

Подання заяв та оформлення договорів здійснюється за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 55. За довідками та додатковою інформацією звертатися за тел. 75-77-80.