В Україні, як і в усьому світі, в результаті індустріалізації та науково-технічного прогресу, стрімкого розвитку телекомунікацій кількість і різноманітність джерел електромагнітного випромінювання швидко зростає.

Будуються, реконструюються з встановленням новітнього обладнання базові станції стільникового зв’язку, телерадіопередавальні центри, об’єкти радіонавігації, радіолокаційні станції (РЛС), станції супутникового зв’язку, активно використовуються бездротові способи передачі даних у мережі Інтернет, встановлюються локальні офісні бездротові мережі тощо. До того ж, майже кожний дорослий мешканець, та навіть діти, щодня користуються стільниковими радіотелефонами, котрі стали основним засобом комунікації і невід’ємною складовою нашого життя, побутовими електроприладами.

Для забезпечення належних умов життєдіяльності людини важливе гігієнічне значення має стан електромагнітної cитуації в населених місцях.

Найбільшу стурбованість у населення викликають базові станції стільникового зв’язку (далі — БС), які будуються в безпосередній близькості до місць перебування людини (житлові та громадські будівлі, відкриті території тощо). Звичайно, кожну людину хвилюють питання: «А чи впливає робота БС на здоров’я; що таке базова станція, як вона влаштована, які елементи базової станції випромінюють електромагнітну енергію; який порядок вибору та погодження місця встановлення БС; якими документами регламентується та якими державними органами контролюється порядок будівництва й експлуатації радіотехнічних об’єктів взагалі та БС зокрема; які безпечні рівні електромагнітного випромінювання для населення прийняті в нашій державі; який принцип дії електромагнітного поля ?» тощо.

Таким чином, в кінці травня набрали чинності ЗМІНИ до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань (ДСП 239-96), затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України 13.03.2017 №266, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16 травня 2017р. за №625/30493.

 Ці Санітарні норми і правила містять як норми, так і основні положення гігієнічних вимог до засобів випромінювання разом з методичними вказівками до них, дозволяють регламентувати умови експлуатації і розміщення засобів випромінювання відносно житлової забудови і тим самим забезпечити охорону здоров’я населення від впливу електромагнітних полів (далі — ЕМП), що виникають у навколишньому середовищі.

Змінами встановлено граничнодопустимий рівень ЕМП для РТО, що працюють у діапазонах дуже високих частот та ультрависоких частот, на рівні 10 мкВт/см2 або 6 В/м (було відповідно 2,5 мкВт/см2 або 3 В/м).

Рівень ЕМП на території, призначеній для забудови, в приміщеннях житлових і громадських будинків, лікувально-профілактичних, оздоровчих, дитячих дошкільних і шкільних закладів, в будинках інвалідів і престарілих, в місцях відпочинку, на дитячих і спортивних майданчиках і т.п., не повинен перевищувати ГДР, встановлені визначеними Правилами. З  метою захисту населення від впливу ЕМП, яке створюють РТО, встановлюються санітарно-захисні зони і зони обмеження забудови.

Вимірювання рівнів ЕМП, розрахунок санітарно-захисних зон і зон обмеження забудови проводяться ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» на підставі таких вихідних даних на кожен РТО:

▪ найменування;

▪ адреса;

▪ рік введення в експлуатацію;

▪ відомості про реконструкцію;

▪ ситуаційний план з позначенням меж санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови;

▪ потужність кожного передавача і їх кількість;

▪ місце розміщення антен і напрямки їх випромінювання;

▪ тип кожної антени;

▪ коефіцієнт підсилення антени;

▪ висота розташування фазового центра кожної антени;

▪ кут напрямку максимального випромінювання кожної антени (нижнього променя);

▪ робочі частоти (діапазон частот);

▪ тип модуляції;

▪ коефіцієнт втрат в антенно-фідерному тракті на передачу;

▪ діаграма спрямованості антен в горизонтальній та вертикальній площинах;

▪ час і режим роботи на випромінювання;

▪ матеріали розрахунків розподілу рівнів ЕМП на території, яка прилягає до РТО.

Вартість послуг визначена постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2003р. №1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» (Із змінами, внесеними згідно з Постановами №662 (662-2006-п) від 11.05.2006 №1235 (1235-2007-п) від 17.10.2007).

Правова основа діяльності у сфері телекомунікацій встановлюється Законом України «Про телекомунікації», яким визначаються права, обов’язки та засади відповідальності фізичних  і  юридичних  осіб,  які  беруть участь  у  даній  діяльності  або користуються телекомунікаційними послугами.

 Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на http://volindses.com.ua/

Завідувач відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», лікар з комунальної гігієни О.С. Колобкова