587c457-yak-dohlyadaty-za-litnimy-ludmy-v-chas-carantynu