В дію введено зміну до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань в частині встановлення гранично допустимого рівня (ГДР) електромагнітного поля (ЕМП) для радіотехнічних об’єктів (РТО), що працюють у діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких та надзвичайно високих частот — на рівні 100 мкВт/см2 або 19,42В/м (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-96#n13), що вдесятеро вище попереднього. Така норма введена з метою покращення доступу до мобільного Інтернету на виконання Указу Президента України від 08.07.2019р. №497 «Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету», стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020 – 2022 роки (План заходів  затверджено постановою КМУ від 27.052020 року № 534)  та у відповідності до низки інших нормативно-розпорядчих актів.  

Ця норма застосовується на територіях, у будівлях існуючої житлової забудови та забудови, що проектується і споруджується; в окремих житлових, громадських і виробничих будинках різного відомчого підпорядкування, в т.ч. лікувально-профілактичних, оздоровчих, дитячих дошкільних і шкільних закладів, будинках інвалідів і людей похилого віку; місцях масового відпочинку населення, що знаходяться в районах розташування як діючих РТО, так і тих, що проектуються і споруджуються.

Організації, що здійснюють проектування і будівництво житлових, громадських будинків і споруд повинні враховувати зони обмеження забудови для існуючих РТО.

Вивченням питань впливу електромагнітних випромінювань на здоров’я людини займається велика кількість державних і недержавних науково-дослідних установ, а також міжнародні організації, основні з яких – Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Міжнародний комітет із неіонізуючого випромінювання. Згідно з даними «Порівняння міжнародної політики щодо електромагнітних полів (Нідерланди, 2018) («Comparison of international policies on electromagnetic fields (power frequency and radiofrequency fields) (The Netherlands, 2018)») гранично допустимі рівні ЕМП у більшості країн Європейського Союзу для частот у діапазоні 900 МГц становлять 41 В/м, що відповідає 450 мкВт/см2 , а для частот у діапазоні 1800 МГц – 58 В/м, що відповідає 900 мкВт/см2 (Австрія, Великобританія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Кіпр, Люксембург, Німеччина, Португалія, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція). Відповідно до рекомендацій ВООЗ «Framework for developing health-based electromagnetic field standards» 2006 року, висвітлених в рамках Проєкту ЕМВ, підкреслюється необхідність просування існуючих міжнародних стандартів щодо врегулювання рівнів електромагнітного випромінювання.

Базові станції мобільного зв’язку (БС) встановлюються для забезпечення якісного зв’язку на певній території покриття – стільнику. Їх кількість залежить від кількості абонентів, які користуються послугами оператора зв’язку на заданій території. БС з’єдуються між собою в єдину мережу за допомогою радіорелейних ліній – і це забезпечує постійний зв’язок при пересуванні абонента у просторі.

Станом на 1 січня 2021 року підраховано, скільки українців мають смартфонів з підтримкою технологій 3G, 4G та 5G: 5,6 млн — 3G телефонів,  30,9 млн — 4G телефонів, 194 тис. — 5G телефонів.

Звертаємо увагу, що для перевірки відсутності шкідливого впливу ЕМП на населення ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» здійснює виміри рівнів електромагнітного поля. Контактний телефон 0506450121 – Колобкова Оксана Сергіївна, завідувач відділенням організації санітарно-гігієнічних досліджень.