Основними нормативними документами, що регулюють процес проведення атестації робочих місць на підприємстві є Постанова КМУ № 442 від 01.08.1992 року «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» та Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці № 41 від 01.09.1992 року.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологіч-ний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенцій-ними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Атестація робочих місць передбачає:

  • встановлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці;• санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;• комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;• встановлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;• обгрунтування віднесення робочого місця до категорії із шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;

    • визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;

    • складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;

    • аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці.

      Лабораторії ДУ « Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» мають найширший спектр  в регіоні щодо проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища.

       Державною службою України з питань праці внесені в інформаційний перелік лабораторій, атестованих на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу за № 135 від 23.05.2019 року.

         Державна установа «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» здійснює на договірній основі дослідження факторів виробничого середовища, а саме:

  • Шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони: азоту діоксид, азоту оксид (в перерахунку на NО2), аміак, ангідрид сірчистий, ангідрид фосфорний, ангідрид хромовий, ацетон, бензин, бензол, бутилацетат, вінілацетат, водню хлорид, вуглецю оксид, гексаметилендиамін, дибутилфталат, епіхлоргідрин, етилендіамін, етилацетат, капролактам, кислота оцтова, кислота сірчана, ксилол (мета-,орто-, пара-), марганцю оксиди (в перерахунку на MnO2) аерозоль конденсації, масла минеральні  нафтові, натрію хлорид, нікель, нікелю оксиди, сульфіди і суміші сполук  нікелю, ртуть металева, сірководень, свинець і його  неорганічні сполуки (по свинцю), сода кальцинована, спирт етиловий, толуол, фенол, формальдегід, хлор, хрому оксид (по Cr+3), цинку оксид, луги їдкі (розчини в перерахунку на NaOH), марганець в зварювальному  аерозолі (до 20%), мідь в зварювальному аерозолі, нікель, його оксиди (в перерахунку по Ni) в зварювальному аерозолі, хром (ІІІ) оксид в зварювальному аерозолі, хром (VI) оксид в зварювальному аерозолі, цинку оксид в зварювальному аерозолі, вуглецю оксид в зварювальному аерозолі, азоту діоксид в зварювальному аерозолі, пилу-аерозолю в повітрі робочої зон.
  • Фізичних факторів: вібрація (загальна та локальна), шум, неіонізуюче випромінювання, мікроклімат, освітлення
  • Факторів трудового процесу: важкість праці, напруженість праці.

Просимо з питань проведення перерахованих досліджень звертатись за адресою м. Луцьк, просп. Волі, 55
Контактний телефон: 75-77-82