Фахівцями Ковельського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», у зв’язку з ситуацією, що склалася у м. Ковелі, пов’язаної з діяльністю Ковельської філії державного підприємства «Укрветсанзавод», проводився моніторинг стану об’єктів життєдіяльності людини, навколишнього середовища, посилений епідеміологічний нагляд за станом інфекційної захворюваності населення на прилеглій до підприємства території.

Досліджено 65 проб питної води колодязів, найближчих до території підприємства в радіусі 430 – 500м, з яких у 16,6% виявлено перевищення в 1,1 – 1,6 разів гігієнічних нормативів за санітарно-токсикологічними показниками (10 проб: 7 — за вмістом нітратів (вул. Крилова, 5, вул. Північна, 8, вул. Зелінського, 13, вул. Гончара, 47, вул. Братуня, 6, вул. Гребінки, 16 та 18), 3 — за вмістом аміаку (вул. Зелінського, 2/2, вул. Гребінки, 1 та 8); за мікробіологічними показниками не відповідало 35% (21 проба).

В цілому по області у 2016 році питома вага невідповідних проб колодязної води за мікробіологічними показниками складала 6,1% з досліджених близько 2000 проб. За санітарно-хімічними показниками досліджено понад 4000 проб води колодязів, з яких питома вага невідповідних проб становила  23%, в т.ч. 21% за надмірним вмістом нітратів. Зокрема, у Ковельському районі було досліджено 544 проби, з яких 147 (27%) не відповідали вимогам, у т.ч. за нітратами 22%. Аналогічна ситуація відмічається у І кварталі поточного року. В цілому по області досліджено понад 700 проб води колодязів, з яких майже 200 не відповідали вимогам, що становить 27%. В той час, у Ковельському районі з досліджених 146 проб 55 не відповідали гігієнічним нормативам, з яких 46 — за надмірним вмістом нітратів (37,7%). Проте, це стосується сільських населених пунктів району.

Однією з причин мікробіологічного забруднення води джерел децентралізованого водопостачання, а також нітратами, аміаком, є недотримання власниками вимог санітарних норм і правил при облаштуванні та утриманні, що робить воду непридатною для споживання.

До слова, вимоги до облаштування шахтних, трубчастих (свердловин) колодязів, каптажів джерел викладені у Державних санітарних нормах та правилах «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Також, у відповідності до вимог чинного законодавства, в радіусі 20 — 50м   навколо колодязів (в залежності від ходу грунтових вод) не повинно бути будь-яких джерел забруднення (вбиралень, вигрібних ям, споруд та мереж каналізації, складів добрив та отрутохімікатів, місць утримання худоби, складування гною та інших місць забруднення грунту і підземних вод).

Територію навколо місцевих джерел водопостачання потрібно утримувати в чистоті та організовувати відведення поверхневого стоку.

В процесі експлуатації місцевих джерел водопостачання проходить  їх руйнування, замулювання, забруднення. Тому не рідше 1 разу на рік власники, які експлуатують колодязі, мають проводити чистку, промивку, дезінфекцію колодязів з наступним лабораторним контролем якості води. Такі дослідження проводять лабораторії Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» та відокремлені підрозділи за територіальним принципом.

Власникам колодязів, вода яких не відповідала гігієнічним нормативам, фахівцями надані рекомендації щодо заборони вживання води з надмірним вмістом нітратів та аміаку, пошуку альтернативних джерел водопостачання, усунення можливих джерел забруднення; в разі бактеріального забруднення – щодо вживання води лише після кип’ятіння, проведення дезінфекції дозволеними МОЗ України для даного виду робіт дезсередниками.

Фахівцями Ковельського лабораторного відділу проведено знезараження питної води колодязів навколо ветсанзаводу, мікробіологічні показники якої не відповідали вимогам. Повторно відібрані проби відповідають гігієнічним нормативам.

За результатами проведених досліджень якість води р. Турія, що протікає в межах м. Ковель, сіл Бахів та Вербка відповідає гігієнічним нормативам за санітарно-токсикологічними показниками.

У проведених лабораторією особливо-небезпечних інфекцій досліджень 5 проб грунту, 4 проб ставкової води в межах санітарно-захисної зони підприємства, збудників особливо небезпечних інфекцій (сибірки), природно-осередкових хвороб (туляремії, еризіпелоїду, ієрсініозів, лістеріозів) не виявлено.

Проведений аналіз показав, що інтенсивні показники захворюваності інфекційними гастроентероколітами у м. Ковелі за період 2016 року були нижчими від середніх по області у 2,5 рази (54,8 проти 131,9 на 100 тис. нас. відповідно), за період 2017 року — вони є нижчими в 6 разів (5,48 проти 33,5 на 100 тис. нас. відповідно). Захворюваність на ротавірусні інфекції у 2016 році була нижчою від середньообласних показників у 3 рази. У поточному році зберігається тенденція до подальшого зниження.

Не зареєстровано росту інфекційної захворюваності і в мікрорайоні розміщення зазначеного підприємства.

Загалом, в області не зареєстровано жодного випадку інфекційних захворювань, пов’язаних з водним фактором передачі.

У зв’язку з даною ситуацією лабораторний центр продовжує здійснювати лабораторний контроль за епідеміологічною ситуацією на території поблизу Ковельської філії ДП «Ветсанзавод». На протязі місяця будуть проведені повторні дослідження питної води.